Prof. Nezih OKTAR M.D.


Books

Nöro-Onkoloji-3

NeuroOncology-3
Molecular AspectsNöroOnkoloji-2


NeuroOncology-2
Surgical Approach


Oktar : Nöroonkoloji 3 : Moleküler Yaklaşım

2020 

pp 195

ENOP 

eISBN: 978-625-400-906-8

Siteden ücretsiz okuyabilirsiniz.

EDITOR

Oktar : Nöroonkoloji 2 : Cerrahi Yaklaşım
2002

pp 204
Format Publishing Company, Istanbul

Isteme adresi: nezih.oktar@gmail.com   


 Reviewer : CBT (Cumhuriyet Bilim Teknik)

CBT

"Nöroonkoloji 1 - Kuramsal yaklaşım" adıyla birinci bölümü 1998'de yayımlanan kitabın ikinci kısmı cerrahiye ayrıldı. Prof. Dr.Nezih Oktar 'ın editörlüğünü yaptığı kitaba kendi uzmanlık alanlarında yazılarla, profesörler Eren Demirtaş, Yusuf Erşahin, Türker Kılıç, Nurcan Özdamar, Necmettin M.Pamir, Nilgün Yünten, Mehmet Zileli katkıda bulundular. Editör, üçüncü kitabın, "Moleküler boyuttan kliniğe" konularını kapsayacağını duyuruyor. Kitaptaki konular arasında şunlar var: Nöroonkolojide önemli isimler ve ustalar, Nöroonkolojide ayırıcı tanı, Çocukluk çağı beyin tümörleri, Kranial kemik ve omurga tümörleri, Omurilik tümörleri, Düşük dereceli astrositomlarda tedavi, Kafa kaide cerrahisi, SSS tümörlerinde intratümöral lokal kemoterapi, SSS tümörlerinde histopatolojik tanı sorunları ve immünohistokimya, Endoskopik nöro-onko-cerrahi, Stereotaktik intrakraniyal radyasyon cerrahisi, Nöroonkolojide robotik cerrahi, Riskler,prognoz ve izleme; WHO 2000 sınıflandırması, Nöroonkoloji ve İnternet...

 

Correspondence

Format Publishing Company

4.Levent, Istanbul, Turkey

http://med2.ege.edu.tr/~norolbil/2003/NBD22803.htm


İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
17.Nöro-onkolojide önemli isimler ve ustalar
18.Nöro-onkolojide ayırıcı tanı
19.Çocukluk çağı beyin tümörleri (Prof.Dr.Yusuf Erşahin)
20.Kranial kemik ve omurga tümörleri (Prof.Dr.Mehmet Zileli)
21.Omurilik tümörleri (Prof.Dr.Mehmet Zileli)
22.Düşük dereceli astrositomlarda tedavi
23.Kafa kaide cerrahisi (Prof.Dr.Nurcan Özdamar)
24.SSS tümörlerinde intratümöral lokal kemoterapi
25.SSS tümörlerinde histopatolojik tanı sorunları ve immünohistokimya (Prof.Dr.Eren Demirtaş)
26.Endoskopik nöro-onko-şirürji
27.Stereotaktik intrakranial radyasyon cerrahisi (Prof.Dr.Necmettin Pamir, Doç.Dr.Türker Kılıç)
28.Nöro-onkolojide robotik cerrahi
29.Manyetik rezonans spektroskopi (MRS) (Prof.Dr.Nilgün Yünten)
30.Riskler,prognoz ve izleme
31.Multidisipliner yaklaşım, Ege Erişkin Nöro-Onkoloji Konseyi (ENOK), ve ENOK protololleri
32.2001-02 EN-OK protokolleri
33.Nöro-onkoloji ve internet
33.SSS (=Sıkça sorulan sorular)
35.WHO 2000 SSS TM sınıflandırması 

Isteme adresi: nezih.oktar@gmail.com  İnternet: 

 NeuroOncology-I

 Theorotical approach

 

ISBN: 975-7176-03-6

Açılım Yayıncılık

1998

İzmir

Nöro-Onkoloji gibi araştırmaya ve tartışmaya açık bir konunun düzenli bir şekilde irdelendiği bir kitapla karşı karşıyayız.

Tümörün biyolojik gelişimi ile tarihsel süreç içinde sınıflandırmalarında uğradığı değişikliklerin kapsam içine alınması eğitim açısından faydalı olmuştur.

Kemoterapötik ajanların kullanımı ve sonuçlarının tartışılmış olması konunun araştırmalara ne kadar açık olduğunun bir kanıtıdır. Dr.Nezih Oktar'ı bu titiz çalışması nedeniyle tebrik eder, bundan sonraki çalışmaları için de başarılar dilerim.

Prof.Dr.Erdem Tunçbay

İzmir,1998
Oktar : Nöroonkoloji 1 : Kuramsal Yaklaşım
1998

ISBN: 975-7176-03-6

pp 168
Açılım Publishing Company, Izmir

Isteme adresi:nezih.oktar@gmail.com    İnternet: 

Önsöz
Yazarın Önsözü
İçindekiler
Kısaltmalar
İthaf
1.SSS tümörlerinin biyolojisi
2.SSS tümörlerinde sınıflandırma
3.SSS tümörlerinin patofizyolojisi
4.Gliomlar ve PNET
5.Meningiomlar
6.Hipofiz adenomları
7.Nörinomlar ve nörofibromlar
8.Vasküler tümörler ve vasküler malformasyonlar
9.Malformatif ya da konjenital tümörler
10.Hemopoetik tümörler
11.Germ hücresi tümörleri
12.Bölgesel tümörlerin uzanımları
13.SSS metastatik tümörleri
14.SSS tümörlerinde kemoterapi
15.SSS tümörlerinde gen tedavisi
16.Sorular
Dizin
 
 

  Book chapters            

 

  • Yüksek Dereceli Glial Tümörler

Oktar N.: Yüksek Dereceli Glial Tümörler , Bölüm 75 In.: Temel Nöroşirürji Vol.1 Korfalı, Zileli (Ed.s) TND, Ankara, III. basım, 2010, pp 1037-1048


Türk Nöroşirürji Derneği yayınları http://www.guneskitabevi.com/TR/belge/1-12825/temel-norosirurji-2-cilt.html  

Cover
  


 

  • Melanocytic Tumors

Oktar N., Tihan T., Keles GE: Melanocytic Tumors , In.: Textbook of Neuro-Oncology Berger M, Prados M.(Ed.s) Elsevier Saunders, Philadelphia, PA 2005, pp 287-293

ISBN: 0-7216-8148-4

For more information & order this book from Europe http://intl.elsevierhealth.com/catalogue/title.cfm?ISBN=0721681484 

  • Kemoterapi
  • Supratentoriyel Yüksek Dereceli Astrositomlar

Türk Nöroşirürji Derneği yayınları

Oktar N

In: Temel Nöroşirürji Ed. TND. Ankara 2005,

http://www.turknorosirurji.org.tr/kitap.php 

 
  • Editörün sorumluluğu ve bağımsızlığı

Oktar N, Akdal G

In: Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ed. Yılmaz O. TUBITAK MAT.,Ankara 2009

 http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum7/nezih_gulden.pdf

 
  • H Göstergesi "H-index" ve Süreli yayınlara uygulanımı

Oktar N, Akdal G

In: Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ed. Yılmaz O. TUBITAK MAT.,Ankara 2007

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum5/page132-135.pdf

 

  • Bilimsel yayınlara internet üzerinden açık erişimin süreli yayımcılığın niteliğine etkisi

Oktar N, Akdal G

In: Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ed. Yılmaz O. TUBITAK MAT.,Ankara 2006, pp 115-9

PDF: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum4/page115-119.pdf

 

  • Aksayan danışmanlık (peer-review) işlevi ve çözüm için elektronik yazılım programları

Oktar N, Akdal G

In: Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ed. Yılmaz O. TUBITAK MAT.,Ankara 2005, pp 326-329

PDF: http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/uvt/tip/sempozyum3/026_nezih.pdf 

 

  • Nörolojik Bilimler Dergisi ile Elektronik Yayımcılıkta 5 yıllık deneyim

Oktar N

In: Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık Ed. Yılmaz O. TUBITAK MAT.,Ankara 2003, pp 149-154

PDF: http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/uvt/tip/sempozyum/noktar.pdf 

  Journal Issue editor
 

 

 

 

 

 

·  Neurosurgery/Beyin,Omurilik ve Sinir Cerrahisi

·  Brain Tumors/ Beyin Tümörleri

·  Lumbar HNP/ Bel fıtıkları

·  Research topics/Slides

·  Recent publications and preprints

·  Books 

·  Sites of interest 

·  Journal of Neurological Sciences [Turkish] / Nörolojik Bilimler Dergisi

Home Page of Dr.Oktar